atasehir@oncul.com.tr

0 216 455 50 45

0 543 266 01 56

Scamper Tekniği

Öğrencilerimizin keyifle uyguladıkları bir teknik olan SCAMPER, yaratıcı düşünmenin eğlenceli bir şekilde pratik edilmesini sağlamaktadır. Tekniğin içeriğinde kullanılan sorular, öğrencilerimize akıcı ve esnek düşünmeleri için rehberlik eden bir yaratıcı düşünme sistematiğini kazandırarak, özgün fikirler üretmelerine engel olan zihinsel kilitlerini açmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda SCAMPER kelimesini oluşturan her bir harf; çok sayıda ve özgün fikirler elde edilmesine rehberlik edecek farklı soru kalıplarını kapsamaktadır.

S-Subsitute (Yerine Koyma)

C-Combine (Birleştirme),

A-Adapt/Adjust (Adapte Etme/Uyarlama),

M-Modify/Minify/Magnify (Modifiye Etme/Küçültme/Büyütme),

P-Put to Other Uses (Başka Yerlerde Kullanma),

E-Eliminate (Elimine Etme),

R-Rearrange/Reverse (Yeniden Düzenleme/Tersine Çevirme)

Yukarı ↑